Sakrament Chrztu Świętego


Sakrament Chrztu w naszej Parafii jest udzielany w niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 12:30.

Z prośbą o udzielenie sakramentu chrztu zgłaszają się rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni.

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał, który jest tylko do wglądu);
 • dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania;
 • jeżeli rodzice chrzestni są spoza naszej Parafii, to jest wymagane zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania.

W przypadku chrztu dla osób spoza naszej Parafii, należy przy zgłoszeniu przedstawić oprócz w/w dokumentów pisemną zgodę proboszcza swojej parafii, zezwalającą na chrzest poza parafią. (własną parafią jest ta, na której terenie aktualnie się zamieszkuje)
Sakrement Małżeństwa


Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty;
 • metrykę chrztu, z zaznaczeniem, że jest ona wydana w celu zawarcia sakramentu małżeństwa i z datą nie późniejszą niż trzy miesiące wstecz;
 • zaświadczenie do ślubu z USC;
 • zaświadczenie o ukończonym (lub rozpoczętym) kursie przedmałżeńskim;
 • w przypadku wdów i wdowców dokument śmierci małżonka (zarówno z kancelarii parafialnej, jak i z USC).

W naszej Parafii jest prowadzona Katolicka Poradnia Rodzinna, w której prowadzone są Nauki przedmałżeńskie. Szczegóły w zakładce "Poradnia Rodzinna".
Sakrament Namaszczenie Chorych


Księża na każde wezwanie służą chorym i cierpiącym. Udzielają Sakramentu Pokuty, Komunii Świętej oraz Namaszczenia Chorych. 
Jeśli potrzeba by do domu, do kogoś chorego lub starszego na stałe w każdy I piątek miesiąca przychodził kapłan z posługą sakramentalną trzeba to zgłosić w kancelarii lub w zakrystii po Mszy św.

W mieszkaniu chorego należy przygotować:

 • stolik przykryty białym obrusem;
 • krzyż;
 • zapalone świece; 
 • wodę święconą.
 

Pogrzeb połączony z Sakramentem Eucharystii:


Wymagane dokumenty:

 • akt zgodnu z USC;
 • jeżeli rodzina posiada pisemne potwierdzenie o przyjętych sakramentach przed śmiercią (jeżeli były);
 • w przypadku pogrzebu spoza naszej Parafii, należy dostarczyć również pisemne pozwolenie na pochówek wystawiony przez Proboszcza Parafii, do której zmarła osoba należała.
.
Kreator stron internetowych - przetestuj