„RÓŻA” – Wspólnota ŻYWEGO RÓŻAŃCA


Od połowy XIX wieku najpopularniejszą różańcową wspólnotą modlitewną jest Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone w roku 1826 przez Paulinę Jaricot w Lyonie. „Najważniejszą (…) rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Wówczas różaniec miał 15 tajemnic. Dziś, jak wiemy, jest ich 20, za sprawą św. Jana Pawła II, który rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu
w liście apostolskim „Różaniec Dziewicy Maryi” wprowadził tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa.
Członkowie „róż” starają się żyć według Ewangelii, która jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Na początku modlitwy różańcowej proszą o umocnienie wiary, nadziei i miłości, gdyż będąc w apostolstwie różańcowym ciągle uczą się wierzyć w Boga i Bogu, ufać w Jego dzieło zbawienia, a przede wszystkim Go kochać. Żywy Różaniec, jak sama nazwa podaje, składa się z ŻYWYCH RÓŻ.
Wspólnota Żywego Różańca działa w Rzymskokatolickiej Parafii świętego Antoniego z Padwy w Braniewie nieprzerwanie od jej powstania. Obecnie zrzesza ona 80 członków, podzielonych na 4 grupy po 20 osób. Każdą
z „róż” prowadzi zelatorka. Duchowa działalność tej wspólnoty to codzienna modlitwa różańcowa. Stanowi to nieustanne wsparcie modlitewne Kościoła
w wielu ważnych intencjach.
W naszej parafii w pierwszą niedzielę każdego miesiąca odprawiana jest Msza Święta w intencji wszystkich członków Żywego Różańca oraz ich rodzin. Po Mszy odbywa się spotkanie formacyjne oraz następuje wymiana tajemnic różańcowych.
Członkowie Żywego Różańca modlą się w intencjach: Ojca świętego, za Ojczyznę, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o błogosławieństwo Boże dla biskupów i kapłanów oraz o potrzebne łaski dla rodzin i parafian.
Ta grupa modlitewna prowadzi w parafii nowenny i Adoracje Najświętszego Sakramentu przez cały rok liturgiczny.
Obecnie odpowiedzialnymi za „róże różańcowe” w naszej parafii są zelatorki: Teresa Kowalska, Władysława Szabat, Jadwiga Redyk i Anna Machała. 


Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa w Polsce rozpoczęła swoją działalność w czasie stanu wojennego. Ta grupa, która zaczęła się na Zachodzie jako Bractwo, znalazła w Polsce żyzną ziemię i rozwinęła się w ruch odnowy Kościoła.

Celami Wspólnoty Krwi Chrystusa są:
1. Osobista formacja członków.
2. Ożywienie życia parafialnego.
3. Apostolstwo modlitwy i ewangelizacja w duchowości Krwi Chrystusa.
4. Budowanie jedności we wspólnocie na wzór Świętej Rodziny.
5. Działalność charytatywno-opiekuńcza.
6. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
7. Wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.
8. Obrona życia ludzkiego.
9. Walka o godność każdego człowieka.
10. Promocja chrześcijańskiego modelu rodziny.

Wspólnota Krwi Chrystusa jest najmłodszą grupą modlitewną działającą w Rzymskokatolickiej Parafii świętego Antoniego z Padwy w Braniewie. Ksiądz proboszcz Radosław Gołębiewski zainicjował jej działalność 6 marca 2020 roku, odpowiadając tym samym na pragnienie wiernych, aby w szczególny sposób oddawać cześć Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
Ta świecka wspólnota, składająca się z 21 osób w różnym wieku, należy do większej duchowej rodziny, która dostrzega w Krwi Chrystusa źródło pojednania, uzdrowienia i uwolnienia dla wszystkich.
W praktyce każdy jej członek modli się codziennie jedną tajemnicą Różańca do Krwi Chrystusa. W pierwszy piątek każdego miesiąca odprawiana jest Msza Święta w intencji członków Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz ich rodzin. Po Mszy Świętej odmawiana jest Litania do Krwi Chrystusa, ksiądz proboszcz wygłasza konferencję formacyjną oraz następuje wymiana tajemnic różańcowych.
Ta grupa modlitewna powierza Krwi Chrystusa sprawy swoich rodzin, parafii i całego świata. Aktualnie wspólnota angażuje się także w prowadzenie w parafii Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
.

Apostolat Margaretka


Apostolat Margaretka jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”.
W Polsce pierwsze „Margaretki” powstały już w 1998 roku jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI Rok Kapłański.
Jako logo ruchu wybrana została margaretka – polny kwiat. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które są zobowiązane do modlitwy za konkretnego kapłana, każda z osób w jednym z siedmiu dni tygodnia.
Istotą Apostolatu Margaretka jest wypraszanie dla kapłanów siedmiu darów Ducha Świętego, koniecznych do wzrostu wiary i świętości oraz wytrwania w powołaniu.
W naszej wspólnocie parafialnej pierwsza „Margaretka” powstała w 2008 roku. Obecnie opieką modlitewną ogarniamy 11 kapłanów (są to księża, którzy pracowali w naszej parafii, którzy obecnie nam posługują oraz kapłani pochodzący z naszej parafii).
Celami naszego Apostolatu są: modlitwa za wybranego kapłana, troska
o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą, współpraca między kapłanami i świeckimi, wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.
Odpowiedzialną za tę wspólnotę w naszej parafii jest p. Maria Bielewicz.
.

Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej

Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej istnieje w Parafii świętego Antoniego w Braniewie od 2010 roku.
Wizerunek Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z Szensztatu rozpowszechniła w naszej wspólnocie parafialnej s. M. Katarzyna Antolak
z Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej z Otwocka. W listopadzie 2010 r. zaczęły się tworzyć kręgi rodzin Matki Bożej, Królowej z Szensztatu, za przyzwoleniem proboszcza, ks. Edwarda Wolińskiego. Utworzono 15 kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej. Pierwotnie ich koordynatorką i opiekunką została p. Danuta Sadło.
Obecnie w naszej parafii jest 5 kręgów, które przyjmują obraz Matki Bożej Pielgrzymującej.
Pięknym zwyczajem członków Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej jest uczestnictwo we Mszy Świętej w dniu przymierza (tj. 18 dnia każdego miesiąca), na którą przynoszone są kapliczki Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Jest to okazja do integracji, wspólnej modlitwy, polecania Bogu przez ręce Maryi siebie, rodzin należących do kręgów oraz środowisk,
w których żyjemy.
Obecnie odpowiedzialną za kręgi jest p. Anna Gajdamowicz. 
.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.

Duchowa Adopcja daje bogate owoce; dla otaczanych modlitwą – niesie pokój i życie, dla modlącego się – jako bardzo konkretny, bezinteresowny
i osobisty dar – pomaga kształtować charakter, walczyć z egoizmem, uczy systematycznej modlitwy.

W Parafii świętego Antoniego w Braniewie od 2000 r. podejmowana jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Dzieło to zostało zainicjowane prze p. Bożenę Dyjak, która zwróciła się z prośbą o zgodę do ówczesnego proboszcza, ks. Edwarda Wolińskiego, na przeprowadzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele. Pierwsze takie przyrzeczenia w naszej parafii zostały złożone w obecności ks. Wojciecha Zwolickiego, diecezjalnego duszpasterza dzieła Duchowej Adopcji.

Każdego roku 8 grudnia, w dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas uroczystej Mszy świętej, osoby pragnące modlić się za dzieci poczęte przed ołtarzem składają przyrzeczenie. Natomiast po dziewięciu miesiącach (na zakończenie dzieła), 8 września, w Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, odprawiana jest uroczysta Msza święta w intencji osób, które podjęły duchową adopcję. W ciągu 20 lat tego apostolstwa liczebność grup podejmujących duchową adopcję wahała się od 20 do 40 osób.

Do 2020 r. odpowiedzialną za to dzieło była p. Bożena Dyjak.
/

Wspólnota Młodzieżowa

Wspólnota Młodzieżowa przy Parafii świętego Antoniego z Padwy w Braniewie funkcjonuje od pięciu lat. Grupa liczy kilkanaście osób: uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów.

Formacja ciągła wspólnoty opiera się o cotygodniowe spotkania o charakterze formacyjno-modlitewnym, mające na celu pogłębienie osobistej relacji z Bogiem. Nie brakuje również spotkań o charakterze integracyjnym. Młodzież tworząca wspólnotę czynnie angażuje się w życie parafii poprzez udział w przedświątecznych akcjach charytatywnych, współtworzy comiesięczne Wieczory Uwielbienia, pomaga przy organizacji wielu parafialnych przedsięwzięć.

W ciągu roku członkowie wspólnoty biorą udział w spotkaniach dla młodzieży na szczeblu diecezjalnym (Seminaryjna Odnowa Serc, Przystań Młodych, Czuwania Młodzieżowe) oraz ogólnopolskim (Lednica, Stadion Młodych). W okresie wakacyjnym, wraz z parafialną Liturgiczną Służbą Ołtarza, członkowie wspólnoty młodzieżowej wyjeżdżają na parafialny obóz wypoczynkowy. 
.

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych jest „dziecięcą” gałęzią Ruchu Światło-Życie.
W Parafii świętego Antoniego z Padwy w Braniewie Oaza Dzieci Bożych istnieje od 2018 roku.

Tak dzieci mówią same o swojej wspólnocie:
„Spotykamy się od ponad dwóch lat w sobotnie przedpołudnia, wraz z księdzem Pawłem, by wspólnie poznawać Pana Boga i cieszyć się sobą.
W trakcie naszych spotkań zawsze modlimy się na różańcu i często sięgamy do Pisma Świętego. Nie brakuje też radosnych akcentów kiedy wspólnie poznajemy Boga poprzez różne metody aktywizujące.
Radością jest dla nas być razem, wspólnie odkrywać naszą wiarę i to, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Pana Boga.”
.

Liturgiczna Służba Ołtarza


Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające mężczyzn
i chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego.

Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii liczy ponad  30 osób
(w tym: 2 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, 1 animator parafialny,
2 ceremoniarzy, 9 ministrantów Słowa Bożego oraz kilkunastu ministrantów
i kandydatów).

W głównej mierze Liturgiczna Służba Ołtarza to ministranci.
Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie – służyć
Jezusowi przy ołtarzu.

Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości
(np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie
oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś rolą ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii. W okresie poświątecznym pomagamy księżom podczas wizyt duszpasterskich na terenie parafii.

Formacja ciągła Liturgicznej Służby Ołtarza opiera się o cotygodniowe spotkania
o charakterze formacyjno-szkoleniowo-integracyjnym.
Prowadzone są w dwóch grupach: ministrantów i lektorów wraz
z ceremoniarzami. W czasie tzw. zbiórek ministranckich i lektorskich poruszane są tematy związane z rozwojem duchowym i formacją liturgiczną. W ramach naszych spotkań odbywają się także cotygodniowe rozgrywki piłki nożnej, by sportowo reprezentować parafię na arenie archidiecezjalnej. Raz w roku odbywa się parafialny wyjazd integracyjny z pozostałymi wspólnotami dla dzieci
i młodzieży z naszej parafii.
     

Chór Parafialny

Chór Parafialny powstał w 2018 roku z inspiracji obecnego proboszcza,
ks. Radosława Gołębiewskiego. Było zapotrzebowanie na formację, która swoim doświadczeniem i osobistym zaangażowaniem, włączyłaby się do uczestnictwa w liturgii podczas najważniejszych uroczystości kościelnych i parafialnych.
Do chóru należy 15 kobiet. Zaangażowanie wielu z nich miało swój początek w działalności scholi dziecięcej.

Z uwagi na różnorakie obowiązki zawodowe członkinie chóru gromadzą się na próby w zależności od czasu i okoliczności.Chór Parafialny zapewnia oprawę muzyczną liturgii Triduum Paschalnego, uroczystości Bożego Ciała, odpustu parafialnego oraz innych ważnych uroczystości kościelnych.

Chór Parafialny cześć i uwielbienie Boga wyraża śpiewem, dzieląc się w ten sposób z innymi radością wiary, nadziei i miłości.
Opiekunem Chóru Parafialnego jest organistka, p. Anetta Pawlukowska.

.

Schola Młodzieżowa

Schola Młodzieżowa powstała w 2016 roku z inicjatywy proboszcza, ks. Radosława Gołębiewskiego.Większość dziewcząt tworzących tę scholę od najmłodszych lat była zaangażowana w działalność Scholi Dziecięcej.Schola zapewnia oprawę muzyczną Mszy Świętej Młodzieżowej w każdą niedzielę. W I czwartki miesiąca schola śpiewa na Mszy Świętej w intencji powołanych z naszej parafii oraz Parafialnej Służby Liturgicznej i ich rodzin. Ponadto schola animuje śpiew podczas comiesięcznych Wieczorów Uwielbienia, dróg krzyżowych, nabożeństw różańcowych, roratów i wielu innych czuwań i nabożeństw dla młodzieży i dorosłych.W święta i uroczystości parafialne i kościelne Schola Młodzieżowa posługuje wspólnie z Chórem Parafialnym.Próby zespołu odbywają się w każdy piątek. Obecnie odpowiedzialną za Scholę Młodzieżową w naszej parafii jest Agnieszka Obuchowicz. Opiekunem Scholi Młodzieżowej jest proboszcz, ks. Radosław Gołębiewski.
.

Schola Dziecięca

W Parafii świętego Antoniego z Padwy w Braniewie od 35 lat istnieje Schola Dziecięca, założona przez ówczesnego proboszcza, ks. Edwarda Wolińskiego.Opiekę nad grupą w tym czasie sprawowała organistka, p. Danuta Malanowska.Po jej wyjeździe, około roku 1990, funkcje prowadzących przejęła rozśpiewana młodzież.

Wśród uzdolnionych młodych ludzi znalazły się osoby umiejące lub uczące się grać na różnych instrumentach. Na próby przychodziły także młodsze dziewczynki, tak więc środowisko muzyczne rozrastało się. Około 1995 roku prowadzenie scholi dziecięcej przejęła p. Anetta Pawlukowska – organistka i katechetka. Tak jest do dnia dzisiejszego.

Do grupy należą dziewczynki ze szkół podstawowych. Próby organizowane są w soboty. Schola Dziecięca zapewnia oprawę muzyczną niedzielnej Mszy Świętej Rodzinnej, śpiewa również podczas innych zgromadzeń liturgicznych (jak nabożeństwa różańcowe, roraty, czuwania przed pasterką, droga krzyżowa).
Opiekunem Scholi Dziecięcej jest organistka, p. Anetta Pawlukowska.
.
Kreator stron internetowych - przetestuj