ul. Konarskiego 1
14-500 Braniewo
tel.: 55-243-23-61
e-mail: antonibraniewo@gmail.com
Konto bankowe par. św. Antoniego w Braniewie:
Credit Agricole, nr rachunku: 
74 1940 1076 3094 3441 0000 0000
Kreator stron internetowych - przetestuj