PROBOSZCZ PARAFII:
Ks. mgr RADOSŁAW SZYMON GOŁĘBIEWSKI
e-mai parafii: antonibraniewo@gmail.com
tel. 55-243 23 61
WIKARIUSZ

Ks. mgr Mariusz Chlewicki

Kreator stron internetowych - przetestuj