PROBOSZCZ PARAFII:
Ks. mgr RADOSŁAW SZYMON GOŁĘBIEWSKI
e-mail: raszygo@wp.pl
e-mai parafii: antonibraniewo@gmail.com
tel. 55-243 23 61
WIKARIUSZE PARAFII :

Ks. mgr Paweł Roszyński

Ks. mgr Rafał Grzebyk